10 tips voor het zakendoen met Duitsers – gebruik van u en jij (5 van 10)

Naast de scheiding privé-werk is er tevens een scherpe scheiding tussen het gebruik
van jij en jou – Du en Sie – als aanspraak. De communicatie tussen baas/directeur en
formele ondergeschikte en tussen gelijkgeplaatsten verloopt in principe op Sie-basis.
Daarbij wordt de voornaam pas gebruikt wanneer de persoonlijke afstand verkleind
is. Zo komt het voor, dat er wordt gesproken in de vorm: “Gerhard, Sie sollten
sich…..”.

Posted in Tips
Offerte aanvragen
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan: