Management Coaching Duitsland

Verkopen in Duitsland

Bij Golden Dutch bieden we tevens Management coaching Duitsland aan. Er kunnen veel omstandigheden ontstaan waarin individuele coaching van management door Golden Dutch zinvol kan zijn. Drie van deze mogelijke scenario’s hebben we hieronder beschreven. Wilt u meer weten over Management Coaching Duitsland? Neem contact met ons op via 040-8200981. Wij spreken Nederlands!

1. Ondersteuning bij onderhandelingen

Soms hebt u gewoon iemand nodig die uw product eenmalig bij een Duitse onderneming of meerdere ondernemingen voorstelt, de aansluitende onderhandelingen ondersteunt en gemeenschappelijk met u de offerte in de Duitse taal opstelt. En ook hulp bij mogelijke juridische valkuilen geeft of de juiste zakelijke toon bij het foutloos schrijven van een brief en offerte in de Duitse taal weet te formuleren. Na de eerste (proef)levering aan de Duitse onderneming kunt u dan weer op eigen kracht verder. Misschien heeft u alleen iemand nodig die u ondersteunt bij de onderhandelingen. Dit noemen wij pro-actieve ondersteuning en is na een kort telefonisch voorgesprek eenvoudig in opdracht te geven. Declaratie volgt tegen een met u van tevoren afgesproken uurtarief.

2. Begeleiden van gesprekken met (Duitse) juristen

Uit ervaring weten wij dat het voor Nederlandse ondernemingen lastig kan zijn om bij juridische thema’s, zoals het opstellen van een contract, een Duitse jurist in het Duits en/of Engels in detail duidelijk te maken wat de aspecten zijn die u wilt regelen. Golden Dutch begeleidt dergelijke complexe gesprekken, waarbij wij niet alleen onze kennis als vertaler, maar ook onze juridische kennis en kennis van de Duitse gebruiken voor u inzetten. Golden Dutch staat in contact met verschillende advocatenkantoren in Duitsland die vrijwel alle aspecten van het Duitse recht, zoals handelsrecht en arbeidsrecht, afdekken.

3. Vaststellen van de marktentreestrategie

Voor of tijdens het schrijven van een businessplan komt het regelmatig voor dat de voor- en nadelen bij het kiezen van de marktstrategie door mensen van de eigen onderneming onduidelijk en onvolledig in kaart worden gebracht. Zo zijn de samenhangende risicofactoren die van invloed kunnen zijn op elke marktentreestrategie vaak blijvend onduidelijk. Golden Dutch biedt ondersteuning in dit proces, waarbij, indien noodzakelijk, tijdens de coaching snel hulp van specialisten op belastingtechnisch en juridisch advies kan worden ingewonnen.

Eenvoudige werkwijze

Golden Dutch werkt volgens het “to-do-principe”. We leggen een algemene coachingsovereenkomst en de strekking van de werkzaamheden vast. Daarna wordt per handeling, de “to-do”, toestemming aan de opdrachtgever gevraagd, hierbij wordt altijd een tijdsduur van de werkzaamheden afgegeven. De overeenkomst schrijft voor dat uitsluitend goedgekeurde to-do’s in rekening mogen worden gebracht. Afstemming van de werkzaamheden volgt in de regel per e-mail.

Neem contact op

+4921198922494

Wij spreken Nederlands!

Offerte aanvragen
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan: