Marktonderzoek Duitsland

Doelland: Duitsland; geschikte marktscan of marktonderzoek

Marktonderzoek Duitsland houdt in: het in kaart brengen van de Duitse markt voor uw producten of diensten. Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek dat gedaan wordt door een marktonderzoeker of -bedrijf naar de haalbaarheid van de technologie, de afzetmarkt en het rendabel uitbaten van een nieuw product of dienst.

Types Marktonderzoek Duitsland

Wij maken onderscheid tussen kwalitatief marktonderzoek en kwantitatief marktonderzoek. Golden Dutch houdt zich vrijwel alleen bezig met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek:

 • Websiteonderzoek
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Productonderzoek

Websiteonderzoek

Bij een websiteonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar alle aspecten van een internetpagina. Afhankelijk van de fase waarin de pagina zich bevindt, kunnen bijvoorbeeld onderdelen zoals relatie tussen bezoeker en site, belangrijke bezoekdoelen, concurrerende sites, beoordeling van het design, de content en interactiviteit, bekendheid en waardering van de specifieke site-onderdelen en eventueel suggesties voor veranderingen of toevoegingen in kaart worden gebracht.

Websiteonderzoek geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van een gelanceerde of nog te lanceren internetpagina en levert heldere informatie op, waarmee een website beter op de doelgroep kan worden afgestemd. Websiteonderzoek bestaat vaak uit een aantal diepte-interviews waarin de website uitgebreid wordt besproken, naast een uitvoerige online analyse van statistische gegevens en SEO-componenten (zoekmachineoptimalisatie). De volgende punten zijn hierbij van belang:

 • De algemene indruk
 • Het waarom van navigeren
 • Eventuele culturele verschillen
 • De gebruiksvriendelijkheid van de website
 • Ideeën ter verbetering of uitbreiding van de website
 • Gevoelsaspecten van en associaties met de website
 • Zoekmachinevriendelijkheid van de site

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek naar exploitatiemogelijkheden of de rentabiliteit van een organisatie. Een haalbaarheidsonderzoek wordt vaak uitgevoerd bij de start van een nieuw bedrijf, bij een geplande investering, een nieuw product en/of dienst of uitbreiding of verplaatsing van een onderneming.

Voordat een persoon of een organisatie relatief veel tijd en geld gaat investeren in een project, is het nuttig om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren over de nieuwe markt. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek kunnen beter gefundeerde beslissingen worden genomen. Vooral op het gebied van:

 • Uitbreiding
 • Herfinanciering
 • Herstructurering
 • Bewerking van nieuwe markten
 • Ontwikkeling van nieuwe producten
 • Betreden van een nieuwe markt
 • Bedrijfsverplaatsing

Een haalbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de vraag welke investering het meest aantrekkelijk is voor een organisatie, geeft een nauwkeurig beeld van de benodigde investeringen en de rentabiliteit van een initiatief en is voor financiers het middel om een onafhankelijk beeld van plannen, risico’s en rentabiliteit te krijgen.

In het kader van een haalbaarheidsonderzoek kunnen vele onderzoeksmethoden toegepast worden, variërend van deskresearch en kwantitatief onderzoek tot diepte-interviews of groepsdiscussies. De keuze voor de juiste onderzoeksmethode is afhankelijk van het betreffende product of dienst en de beoogde klantengroepen.

Productonderzoek

Productonderzoek kan worden uitgevoerd voor een reeds bestaand product en voor het testen van nieuwe concepten of markten. Aan de hand van een productonderzoek kunnen er bijvoorbeeld nieuwe ideeën worden opgedaan over een product of kan er informatie worden verkregen over een betere samenstelling van een bestaand product.

Productonderzoek kan zowel gericht zijn op de technische als de emotionele aspecten van een product. Door inzicht te krijgen in deze aspecten, kan er gestreefd worden naar een optimale samenstelling van het product die precies aansluit op de wensen en behoeften van consumenten. Enkele voorbeelden van onderdelen waar onderzoek naar kan worden gedaan bij een productonderzoek zijn:

 • Prijs
 • Imago
 • Merknaam
 • Verpakking
 • Positionering
 • Productattributen
 • Kwaliteit, smaak en geur

Productonderzoek kan met behulp van verschillende onderzoeksmethoden worden uitgevoerd, zoals groepsdiscussies, diepte-interviews, face-to-face straatinterviews en in-home onderzoek.

Referenties

Een aantal voorbeelden van marktonderzoeken die reeds zijn uitgevoerd:

 • Marktonderzoek “De markt voor digitale aangiftes ten behoeve van invoer/uitvoer in Duitsland” (Douanesoftware)
 • Marktonderzoek “De markt voor uitvaartproducten en sterfteverzekeringen in Duitsland” (haalbaarheidsonderzoek)
 • Marktonderzoek “Afzet van food-convenienceproducten in Duitsland” (haalbaarheidsonderzoek)
 • Marktonderzoek “De markt voor (online) wenskaarten-verkoop in Duitsland”
 • Marktonderzoek “De markt voor digitale schoolborden in Duitsland”
 • Marktonderzoek “De markt voor verhuismanagement in Duitsland”
 • Marktonderzoek “De markt voor gevaarsetiketten, exportformulieren en invulsoftware”
 • Marktonderzoek “De afzetmarkt voor E-books & E-magazines in Duitsland” tbv Bruna B.V.

Meer informatie over een Marketingplan Duitsland?

Wilt u meer informatie van ons over een Marketingplan voor uw marktentree in Duitsland?
Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek via:

Neem contact op

+4921198922494

Wij spreken Nederlands!

.

Offerte aanvragen
Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan: